+7 (900) 624 40 90

PRISER OCH VILLKOR

"Fototjänster i Sankt Petersburg"


1200 kronor/

uppdrag. INGÅR 5 timmars arbete. Ersättning för bildbehandling, överföring eller annat efterarbete, materialkostnader samt resekostnader är inkluderat. 

"Reportertjänster i Sankt Petersburg"


1500 kronor/

uppdrag. INGÅR 5 timmars arbete. Ersättning för bildbehandling, överföring eller annat efterarbete, materialkostnader samt resekostnader är inkluderat.

"Bildbyrå"


Publiceringsrätt i tryckt och/eller digital form per arkivbild.

500 kronor

"Research"


Vi hjälper er med researchen. Vi tar fram uppgifter och personer som kan bidra till ert reportage. 

250 kronor/ tim

"Fototjänster i

Moskva"


2700 kronor/

uppdrag. INGÅR 10 timmars arbete. Ersättning för bildbehandling, överföring eller annat efterarbete, materialkostnader samt resekostnader är inkluderat. 


"Reportertjänster i

Moskva"


3000 kronor/

uppdrag. INGÅR 10 timmars arbete. Ersättning för bildbehandling, överföring eller annat efterarbete, materialkostnader samt resekostnader är inkluderat.

VILLKOR


Rapportskyldighet

Köparen är skyldig att direkt rapportera till PICSCAN vilka av PICSCAN bilder som publicerats.

Arkivering

Köparen har rätt att arkivera, elektroniskt eller på annat sätt, av PICSCAN levererad bild. Vid arkivering ansvarar Köparen för att det alltid framgår vem som är fotograf och/eller vem/vilka som har upphovsrätt till bild som arkiveras.

Säljarens ansvar

PICSCAN ansvarar för att levererad bild inte manipulerats, vare sig elektroniskt eller på annat sätt. Som manipulerad bild räknas inte bild som tekniskt förbättrats utan att innehållet förändrats. PICSCAN  är skyldig att iakttaga lagliga fotograferingsförbud och i förekommande fall granskningsföreskrifter.

Köparens publiceringsrätt

Köpare äger rätt att publicera bild som PICSCAN levererat enligt detta avtal. Köpare får ej utlåna eller vidareförsälja bild. Ersättning utgår varje gång bild publiceras. Köparen har rätt att parallellt i olika kanaler publicera material i tryckt och/eller digital form och det anses då vara en publicering. Sker publiceringen i olika sammanhang eller utan tidsmässigt samband skall detta ses som separata publiceringar och då ge rätt till ytterligare ersättning.

Fotouppdrag

Vid fotouppdrag är PICSCAN skyldig att iakttaga diskretion och tystnadsplikt. Den ekonomiska upphovsrätten till material som framställs vid fotouppdrag övergår till Köparen. Den ideella upphovsrätten tillhör Fotografen. Köparen äger dock inte rätt att vidaresälja material till annat företag om inte överenskommelse träffats om detta med PICSCAN. Fotograf äger rätt att undanta material från publicering om det skulle skada dennes ideella rätt.

Fakturering

PICSCAN  är skyldig att genast fakturera Köpare. Likvid skall erläggas inom 30 dagar efter dagen för fakturans ankomst till Köparen om parterna inte överenskommit om annat.

Medlingsnämnd

Tvist om detta avtal skall, där uppgörelse mellan parterna inte kan uppnås, hänskjutas till Tingsrätten i Stockholm.


VÅRA PROJEKT

MMBV LTD

ООО "ММБВ"


Goncharnaya ulitsa 13 office 402

191036 Saint Petersburg.

Russia.

Phone +7 (900) 6244090.

Stockholm +46 (0)73 7162661 WhatsUp

www.mmbv.se mail@mmbv.se skype mmbvltd. VAT. 7802612970.Bank Sberbank Russia

Beneficiary’s Acc. № 40702810155000022663

Телекс: 414733 SBRF RU. SWIFT SABRRUMM.


Vi hjälper er genom hela projektet
Din svenska mediepartner i Ryssland. Vi hjälper


svenska medier med foto, research. journalistik.


MMBV LTD 2012-2020 © All Rights Reserved


Pixscan.ru

Kontakt Info

+ 7 (900) 624 40 90

Goncharnaya ulitsa 13 Sankt Petersburg